Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku

Projekty UnijneAdministracja

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU"Gmina Nowe Miasteczko uczniom klas I-III- ETAP II"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  EFS
Dodane 12 Sep 2014 przez Beata Garbacz

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013/2014 - ETAP II
- od 01.10.2013r. do dnia 31.01.2014 r.

    Dnia 01.10.2013r. w ramach projektu, rozpoczęły się zajęcia
- zajęcia rozwijające zdolności z języka angielskiego dla klas I-ych- 2 gr. po 8 uczniów.
- zajęcia rozwijające zdolności z języka niemieckiego dla klas III-ych- 1 gr. 8 uczniów
    Rodzice uczestników zakwalifikowanych do projektu podpisali stosowne dokumenty: kartę uczestnictwa dziecka w proponowanych zajęciach, oświadczenia oraz deklaracje. Zostali też zapoznani z regulaminem projektu oraz stronami internetowymi, na których umieszczone są wszelkie informacje o projekcie i stosowne dokumenty, a także z planem poszczególnych zajęć. 
   

Dodane 24 Mar 2014 przez Beata Garbacz

Załączniki

Załączniki do projektu.
Dodane 08 Nov 2013 przez K.Zielonka

Metryczka projektu

Informacja o projekcie pt. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku.

 

Dodane 08 Nov 2013 przez K.Zielonka

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 DO PROJEKTU INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W GMINIE NOWE MIASTECZKO
Numer wniosku:    WND-POKL.09.01.02-08-141/ 12
Tytuł projektu:    "Gmina Nowe Miasteczko uczniom klas I-III"
Beneficjent:         Gmina Nowe Miasteczko
Priorytet:            IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie:       9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie:       9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Dodane 07 Oct 2013 przez Beata Garbacz
Content Management Powered by CuteNews
© RomanS  do góry 
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl